IC 592

14.2 mag; RA: 10h 07m 58.7s Dec: -0229'53" (SEX)

and IC 593 (left, 14.5 mag), PGC 112722 (lower left, 17.6 mag), PGC 1088291 (bottom center, 17.7 mag), PGC 29441 (lower right, 15.9 mag), PGC 1091390 (upper right, blue, 17.3 mag), PGC 154660 (upper right, left of three, 17.2 mag), PGC 1092326 (upper right, middle of three, 17.9 mag), PGC 1092110 (upper right, right of three, 17.1 mag)

IC 592 and IC 593

IC 592